Finnigans Juridik - Advokat i Jönköping

En humanjuridisk advokatbyrå för vanliga människor i svåra situationerDin advokat i Jönköping

OM ADVOKATBYRÅN

VILKA VI ÄR

Finnigans Advokatbyrå i Jönköping är en humanjuridisk byrå för vanliga människor i svåra situationer.

Ibland blir ju livet inte riktigt som man tänkt sig och ibland behöver man juridisk rådgivning

för att fatta viktiga beslut.


Vi kan hjälpa dig att strukturera och bättre förstå dina juridiska problem. Vi erbjuder lösningar och står vid din sida eller företräder dig i en förhandling eller rättslig process. Det kan t.ex. gälla äktenskapsskillnad och bodelning, vårdnad om barn, arv och testamente eller ansökan om uppehållstillstånd. Vi har alltid ett personligt engagemang utifrån klientens personliga behov.

Hjälp med juridiska problem
Hjälp med avtal
Juridiska lösningar

PERSONLIGT ENGAGEMANG

Vi arbetar utifrån klientens personliga behov och förutsättningar.

LÖSNINGAR

Vi arbetar lösningsorienterat utifrån ett helhetsperspektiv för klienten.

KOMPETENS

Vi har samlad stor kunskap och erfarenhet inom våra rättsområden både nationellt och internationellt.

RÄTTSOMRÅDEN

VAD VI GÖR

Vi arbetar med rättsområden som ligger oss nära om hjärtat och engagerar oss. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade inom rättspraxis och vi fortbildar oss regelbundet på dessa områden, vilket även bidrar till att vi ligger i framkant vid tillämpningen.

EKONOMISK FAMILJERÄTT

Ärenden som rör bodelning och bodelningsavtal, samboavtal, äktenskapsförord, bouppteckningar, arv och testamente

MIGRATIONSRÄTT

Ärenden som rör uppehållstillstånd, asyl, studerande, anknytning, arbetstillstånd och medborgarskap

FÖRVALTNINGSRÄTT

Tvångsmål (LVU; LVM, LPT och LRV); socialförsäkring och LSS

BROTTMÅL

Uppdrag som

målsägandebiträde och

särskild företrädare för barn

 FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar och utbildningar om Europakonventionen och mänskliga rättigheter

VÅRDNADSMÅL

Ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge med barn