Finnigans Juridik - Advokat i Jönköping
Jurist Sara Finnigan

MEDARBETARE

Advokat Sara Finnigan


Sara Finnigan tog sin Juris kandidatexamen vid Uppsala Universitet 2008 och gjorde därefter sin notarietjänstgöring vid länsrätten i Mariestad. Efter en tid som föredragande vid Förvaltningsrätten i Jönköping arbetade hon som utstationerad vid Europadomstolen i Strasbourg under ett år 2011/2012. Under 2013 och 2014 arbetade hon även som jurist och diplomat vid den svenska representationen vid Europarådet i Strasbourg och 2015 arbetade hon som konsult med att grunda ett europeiskt nätverk för jurister och civilsamhällesorganisationer för samarbete kring implementeringen av Europadomstolens domar. Sedan 2016 har hon varit baserad i Jönköping, med klientuppdrag i hela landet.


Sara har genuin och väl dokumenterad kompetens inom asyl- och migrationsrätt samt mänskliga rättigheter. Hon har omfattande domstolserfarenhet och stor processvana, i synnerhet från tvångsmål i förvaltningsrätt, migrationsmål i migrationsdomstol och vårdnadsprocesser i allmän domstol. Hon har genom sitt civilsamhällesengagemang även stor erfarenhet av arbete med människor, både vuxna och barn, i utsatta situationer.Jurist Sara Finnigan

Jurist Gregory Finnigan (LLM, LLB)


Gregory Finnigan har en affärsjuristexamen från Högskolan i Jönköping och en Master i Juridik från Liverpool University. Som tidigare verksamhetsexpert vid Migrationsverket har han en gedigen erfarenhet inom asyl- och migrationsrätt. Han har specialistkompetens inom den ekonomiska familjerätten och hanterar dagligen familjerättsliga frågor såsom samboavtal, dödsbon, testamente och arvsrätt. Han biträder även klienter i arvs- och bodelningstvister.

Juridska lösningar

PRIS

Vi tillämpar som huvudregel rättshjälpstaxan om  1845 kr/timme (år 2023), för all juridisk rådgivning. Fasta priser efter överenskommelse.

Inom ramen för vårt uppdrag hjälper vi dig att undersöka dina möjligheter till rättsskydd eller rätthjälp. Kontakta oss för mer information.