Finnigans Juridik - Advokat i Jönköping

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Din integritet är viktig för oss. Denna policy beskriver hur Finnigans Advokatbyrå AB behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa om dina rättigheter i denna personuppgiftspolicy och även hitta mer information hittar du på Datainspektionens hemsida.

 

Personuppgiftsansvarig

 

Finnigans Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in om dig och ansvarar för all behandling av personuppgifter som sker enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

           

Behandling av personuppgifter

 

Vi behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss via kontaktformuläret på hemsidan eller genom de epost som du skickar till oss. Dessa uppgifter används för att kunna hantera och svara på din förfrågan.

 

Vi behandlar också personuppgifter i samband med utförandet av våra tjänster, rekrytering, i samband med event vi arrangerar samt för att administrera avtalsförhållanden mot dig som kund, leverantör och samarbetsparter.

 

Mer information om personuppgiftsbehandlingar finns i tabellen nedan.

 

Rättigheter

 

Vi värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga säkerhetsåtgärder. Du kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling. Du har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

 

Överföring av uppgifter

 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med lag (t.ex. Domstolsverket, Skatteverket), till eventuella samarbetspartners samt till andra i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

 

Därutöver kan också dina personuppgifter överföras till leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträde till företaget, med vilka personuppgiftsbiträdesavtal har träffats.


Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle ske ett behov vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Kontaktinformation


Välkommen att kontakta oss om du har några frågor gällande vår behandling av personuppgifter:

 

Finnigans Advokatbyrå AB

Västra Storgatan 5, 553 15 Jönköping

juridik@finnigans.se

Ändamål och behandling

Syfte

Typ av personuppgifter

Rättslig grund

Lagringstid

Kundregister:

Registrera, ändra eller ta bort

För att kunna sälja tjänst eller produkt till kund

Namn, adress, e-post, telefon, personnummer

Avtal, samtycke

Avtalstiden + 1 år

Kundkontakter:

genom hemsidan eller på annat sätt

För att kunna svara på kundens förfrågningar

Namn, e-post, personnummer

Intresseavvägning

1 år

Leverantörer:

Registrera, ändra eller ta bort representanter för leverantör

För att kunna betala fakturor samt fullgöra sina kundåtaganden

Namn, adress, e-post, telefon, org. nummer

Avtal + lagkrav

7 år enligt bokföringslagen

Fakturering:

Registrera, ändra eller ta bort fakturor


Namn, adress, e-post, telefon, personnummer

Avtal + lagkrav

7 år enligt bokföringslagen